แบบทดสอบกระบี่กระบอง เรื่องประวัติความเป็นมาและประโยชน์

Quizประวัติและประโยชน์ของกระบี่กระบอง

ให้นักเรียนกาเคื่องหมาย x คำตอยที่เห็นว่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว