แบบฝึกหัดเรื่องแบดมินตัน

แบบทดสอบภาคเรียนที่ 3

  
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด