ชุดทดสอบ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เรื่องที่ 1 สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

  
คำชี้แจง ข้อสอบนี้มีทั้งหมด 10 ข้อ และให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด