อัพเดตภาพกิจกรรมใหม่ๆ ของมูลนิธิฯ ที่เมนูกิจกรรม อัพเดตคู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิที่เมนูดาวน์โหลด


อบรมเชิงปฏิบัติการศักยภาพครูในการใช้สื่อดิจิทัล จ. เชียงราย วันที่ 23-24 มีนาคม 2560 (ภาคเหนือ รุ่นที่ 2)

       อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพครูในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน" ภาคเหนือ รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2560 ณ อาคารสำนักงาน ชั้น 2 ห้อง R3/2 มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย จ. เชียงราย มีคุณครูที่สนใจเข้าร่วมการอบรมจำนวน 52 คน จาก จ.เชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง
    
     โดยการอบรมทั้ง สองวันมี กิจกรรมให้ครูเข้าร่วมกระบวนการ ลงมือปฏิบัติจริงซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็น ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่

          - กิจกรรมการเรียนรู้ทักษะในยุคดิจิทัล

          - กิจกรรมการสร้างสื่อด้วยแอปพลิเคชั่น Pic collage โดยให้สืบค้นและหาข้อมูล จากนั้นสกัดนำข้อมูลที่ได้มาออกแบบสร้างสรรค์เป็นสื่อพร้อมนำเสนอ

          - กิจกรรมภัยจากโซเชียลเน็ตเวิร์คกับการจำลองสถานการณ์ Head speech

          - กิจกรรมเรียนรู้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน AR, VR, Hologram, Software simulation และ Application ทางการศึกษา ต่างๆ โดยให้ผู้เข้าอบรม ค้นหาข้อมูล ศึกษาการทำงาน ประโยชน์และการนำมาประยุกต์์ใช้พร้อมกับสาธิตวิธีการทำงาน

      ต้องขอขอบคุณและขอชื่นชมคุณครูผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่าน ที่มาร่วมเรียนรู้การเป็นคุณครูใน ยุคดิจิทัลอย่างตั้งใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการตลอดการอบรมทั้ง 2 วันนี้ค่ะ หากคุณครูนำเครื่องมือและความรู้ไปใช้ อย่าลืมแชร์ประสบการณ์มาให้พวกเราและเพื่อนๆครูชื่นชมกันด้วยนะคะ


 
เกี่ยวกับผู้เขียน
  • หมวด: ข่าวกิจกรรม
  • วันที่โพส: 09 พฤษภาคม 2560
  • ผู้เขียน: admin@inetfoundation.or.th
  • อ่าน: 568 ครั้ง