อัพเดตภาพกิจกรรมใหม่ๆ ของมูลนิธิฯ ที่เมนูกิจกรรม อัพเดตคู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิที่เมนูดาวน์โหลด


กิจกรรมอบรมปกป้องสิทธิเด็กจากภัยออนไล

       กิจกรรมอบรมปกป้องสิทธิเด็กจากภัยออนไลน์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก โครงการไทยฮอตไลน์ร่วมกับบางกอกนี้ดีจัง และมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับเครือข่ายชุมชนในเขตบางกอกน้อย เขตภาษีเจริญ และเครือข่ายมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล รวมทั้งสิ้น 60 คน ณ ห้องประชุม วัดอัมพวา เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ กิจกรรมเน้นการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนในประเด็นภัยออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังภัยต่อเด็กในชุมชน ในช่วงเช้ามีกระบวนการ "ภัยออนไลน์ที่เคยประสบ" และวิเคราะห์ข่าว "เหยื่อกับผู้กระทำผิดผ่านสื่อออนไลน์" ขณะที่กิจกรรมช่วงบ่าย แต่ละชุมชนได้ลองทำแผนที่ชุมชนของตัวเอง และมองหาทรัพยากรและจุดเสี่ยงในชุมชนเพื่อวางแผนการสร้างกิจกรรมในการลดจุดเสี่ยงในเรื่องภัยออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชนลงในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งกิจกรรมที่แต่ละกลุ่มวางแผนนั้นมีประโยชน์ในการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังในแต่ละพื้นที่อย่างมาก


 

 
เกี่ยวกับผู้เขียน
  • หมวด: ข่าวกิจกรรม
  • วันที่โพส: 04 เมษายน 2560
  • ผู้เขียน: admin@inetfoundation.or.th
  • อ่าน: 526 ครั้ง