อัพเดตภาพกิจกรรมใหม่ๆ ของมูลนิธิฯ ที่เมนูกิจกรรม อัพเดตคู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิที่เมนูดาวน์โหลด


งานแถลงข่าวความร่วมมือในการต่อต้านการละเมิดทางเพศเด็กออนไลน์

  

     โครงการไทยฮอตไลน์ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปกป้องเด็กจากการถูกละเมิดทางเพศผ่านสื่อออนไลน์ซึ่งเป็นปัญหาในระดับสากลที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ จึงได้ประสานความร่วมมือกับ Google ประเทศไทย เพื่อต่อสู้กับปัญหาดังกล่าว และได้จัดงานแถลงข่าวในประเด็นความร่วมมือและจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ในการใช้เครื่องมือของ Google ในการสืบสวนและจัดการกับปัญหา ในวันที่ 26 มกราคม 2560 ณ โรงแรม Renaissance กรุงเทพฯ

     โดยวิทยากรที่เข้าร่วมในการแถลงข่าวได้แก่ ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย นายกฤษดา ทัพรุ่ง หัวหน้าโครงการไทยฮอตไลน์ พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ หัวหน้าคณะทำงานปราบปรามอาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ตต่อเด็กและเยาวชน (TICAC) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายจิระวัฒน์ ภูมิศรีแก้ว ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและความสัมพันธ์ภาครัฐ Google ประเทศไทย

     ซึ่งทางไทยฮอตไลน์กับ TICAC ได้ทำงานร่วมกันเพื่อขจัดสื่อลามกเด็กออนไลน์อยู่แล้ว และได้รับความร่วมมือจาก Google ที่มีนโยบายในการปกป้องเด็กจากการถูกละเมิดทางเพศออนไลน์ ในการสร้าง Warining Page หน้าการแจ้งเตือนเวลาที่มีคนหาเว็บ/ภาพการละเมิดเด็กผ่าน google ก็จะแจ้งเตือนถึงการกระทำความผิดทางกฎหมายและ link มายังหน้าไทยฮอตไลน์เพื่อแจ้งหากพบเนื้อหาดังกล่าว

     ความร่วมมือในการต่อต้านการละเมิดทางเพศเด็กออนไลน์จากภาคีทั้ง 3 ส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ในครั้งนี้ ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการถูกละเมิดทางเพศออนไลน์ ขอบคุณ Google ประเทศไทย และ TICAC สำหรับความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับ 

 

 

 

 

 
เกี่ยวกับผู้เขียน
  • หมวด: ข่าวกิจกรรม
  • วันที่โพส: 01 กุมภาพันธ์ 2560
  • ผู้เขียน: admin@inetfoundation.or.th
  • อ่าน: 526 ครั้ง