อัพเดตภาพกิจกรรมใหม่ๆ ของมูลนิธิฯ ที่เมนูกิจกรรม อัพเดตคู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิที่เมนูดาวน์โหลด


โครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ICT ร่วมกิจกรรม “งานเปิดศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์” ณ พื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ใต้ทางด่วนเพลินจิต วันที่ 21 มกราคม 2555

  

     ด้วยแนวคิดการขยายพื้นที่ในการสร้างสุภาวะที่ดีต่อเด็กและเยาวชนจึงทำให้เกิด “ศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์" ต้นแบบแห่งแรกในไทยใต้ทางด่วนเพลินจิต พลิกที่ร้างเป็นทางเลือกใหม่ของชุมชน หวังเป็นศูนย์รวมสร้างความรัก สามัคคีในชุมชน ซึ่งทางโครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ICT โดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ในฐานะเครือข่ายด้าน ICT ของแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรที่จัดนิทรรศการในส่วนของห้องสมุด e-library  โดยจัดนิทรรศการเด็กไทยทันสื่อ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อ ICT ในทางสร้างสรรค์และปลอดภัย โดยมีการนำเสนอตัวอย่างของการใช้สื่อ ICT ในทางสร้างสรรค์จากการใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ รวมถึงการนำเสนอการ์ตูน Cyber Kid สร้างการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน

     โดยในงานได้รับเกียรติจาก นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด "ศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์" บริเวณใต้ทางด่วนเพลินจิต ซึ่งถือเป็นศูนย์ต้นแบบเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน รวมทั้งครอบครัว ให้มีความอบอุ่น ห่างไกลอบายมุข ส่งเสริมสุขภาพ การเรียนรู้รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยทางรัฐบาลมีแผนที่จะจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวให้ได้ 3 แห่ง ในปีแรก ก่อนขยายทั่วประเทศ 200 แห่ง 

     ซึ่งนายวิทยา บุรณศิริ รมว.สาธารณสุข นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.ไอซีที และ ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ในฐานะองค์กรร่วมจัดกิจกรรม ได้กล่าวถึงศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์ว่าเป็นดำรินายกฯ ที่ต้องการให้เกิดการระดมความคิดและการสนับสนุนจากภาครัฐ และภาคประชาชน ในการพัฒนาพื้นที่ใต้ทางด่วนให้เป็นพื้นที่ส่วนกลางในการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์สำหรับเด็ก เยาวชน สตรีและครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ห่างไกลอบายมุขและยาเสพติด รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

     “การพัฒนาพื้นที่ชุมชนให้เป็นพื้นที่สุขภาวะสามารถสร้างความพอใจ และส่งผลกระทบวงกว้าง ทั้งในมิติสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง สร้างสรรค์ มีต้นแบบจากต่างประเทศหลายแห่ง อาทิ  โครงการพื้นที่สีเขียว ลอยฟ้าบนทางรถไฟยกระดับเก่า (the Highway) เมืองนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา โครงการปรับปรุง คลองชองเกชอน กรงุโซล ประเทศเกาหลีใต้ ที่ให้มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ถึง 25 พันล้านเหรียญสหรัฐ และช่วยลดฝุ่นละอองและมลพิษในอากาศลงได้ถึงร้อยละ 35 ซึ่งผมเชื่อว่า เมื่อความร่วมมือขยายวงกว้างขึ้นพื้นที่สร้างสุขภาวะสามารถเกิดขึ้นในประเทศไทยได้ไม่ยาก” ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 
 

 


  ชมภาพกิจกรรมเต็มรูปแบบที่เว็บไซต์ CyberParents


 

 
เกี่ยวกับผู้เขียน
  • หมวด: ข่าวกิจกรรม
  • วันที่โพส: 29 มกราคม 2555
  • ผู้เขียน: admin@inetfoundation.or.th
  • อ่าน: 2323 ครั้ง