อัพเดตภาพกิจกรรมใหม่ๆ ของมูลนิธิฯ ที่เมนูกิจกรรม อัพเดตคู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิที่เมนูดาวน์โหลด


หน้า / 22    

  งานเปิดบ้าน 3 ดี ท้องที่วัดอาวุธ โรงเรียน 3 ดี : สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี เพื่อสร้างพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

"..ภาพกิจกรรมงานเปิดบ้าน 3 ดี ท้องที่วัดอาวุธ โรงเรียน 3 ดี : สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี เพื่อสร้างพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559.."   (อ่าน 235) เมื่อ 27 ก.พ. 2559  

  งานมอบรางวัล รายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว ครั้งที่ 6 : Family Awards 2016 จัดโดย เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

"..ภาพกิจกรรมงานมอบรางวัล รายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว ครั้งที่ 6 : Family Awards 2016 จัดโดย เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ วันที่ 17 กุมภ.."   (อ่าน 239) เมื่อ 27 ก.พ. 2559  

  งานเปิดบ้าน 3 ดี มนว.นี้ดีจัง ชมโชว์ เรียนรู้และลงมือทำ ของโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

"..ภาพกิจกรรมงานเปิดบ้าน 3 ดี มนว.นี้ดีจัง ชมโชว์ เรียนรู้และลงมือทำ ของโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559.."   (อ่าน 267) เมื่อ 27 ก.พ. 2559  

  ทีม ICTHappy เข้าร่วมเรียนรู้กับครูและนักเรียนในห้องเรียนเท่าทันสื่อ โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ โรงเรียนแกนนำ 3 ดี วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

"..ภาพกิจกรรมทีม ICTHappy เข้าร่วมเรียนรู้กับครูและนักเรียนในห้องเรียนเท่าทันสื่อ โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ โรงเรียนแกนนำ 3 ดี วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559.."   (อ่าน 198) เมื่อ 27 ก.พ. 2559  

  งานเปิดบ้าน 3 ดี ในงานนิทรรศการวิชาการ ประจำปี 2558 โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ วันศุกร์ที่ 5กุมภาพันธ์ 2559

"..ภาพกิจกรรมงานเปิดบ้าน 3 ดี ในงานนิทรรศการวิชาการ ประจำปี 2558 โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ วันศุกร์ที่ 5กุมภาพันธ์ 2559.."   (อ่าน 173) เมื่อ 27 ก.พ. 2559  

  ทีม ICTHappy ทำการสำรวจกิจกรรมของโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ อบรม การถ่ายวีดีโอเบื้องต้นโดยได้วิทยากรจาก ชมรมถ่ายและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(บ้านป่า) วันที่ 23 มกราคม 2559

"..ภาพกิจกรรมทีม ICTHappy ทำการสำรวจกิจกรรมของโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ อบรม การถ่ายวีดีโอเบื้องต้นโดยได้วิทยากรจาก ชมรมถ่ายและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(บ้า.."   (อ่าน 173) เมื่อ 27 ก.พ. 2559  

  งานมหกรรมหุ่นเยาวชนไทยและหุ่นนานาชาติ วันที่ 16 มกราคม 2559 ณ โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

"..ภาพกิจกรรมงานมหกรรมหุ่นเยาวชนไทยและหุ่นนานาชาติ วันที่ 16 มกราคม 2559 ณ โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ อัมพวา จ.สมุทรสงคราม .."   (อ่าน 170) เมื่อ 27 ก.พ. 2559  

  งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียน 3 ดี เพื่อสร้างพลเมืองเท่าทันสื่อ ณ โรงเรียนวัดหงส์รัตนารามวันที่ 20 ธันวาคม 2558

"..ภาพกิจกรรมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียน 3 ดี เพื่อสร้างพลเมืองเท่าทันสื่อ ณ โรงเรียนวัดหงส์รัตนารามวันที่ 20 ธันวาคม 2558.."   (อ่าน 299) เมื่อ 23 ธ.ค. 2558  

  ภาพกิจกรรมค่ายตามหายิ้ม 3 ดี ที่บางพลัด โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม วันที่ 13 ธันวาคม 2558

"..ภาพกิจกรรมค่ายตามหายิ้ม 3 ดี ที่บางพลัด โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม วันที่ 13 ธันวาคม 2558 .."   (อ่าน 216) เมื่อ 23 ธ.ค. 2558  

  โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนแกนนำสำรวจชุมชนของเรา วันที่ 11 ธันวาคม 2558

"..ภาพกิจกรรมโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนแกนนำสำรวจชุมชนของเรา วันที่ 11 ธันวาคม 2558.."   (อ่าน 181) เมื่อ 23 ธ.ค. 2558  


หน้า / 22